Landing page Mallorca header Aviko

Actievoorwaarden Masterchef ’24

Benieuwd naar de actievoorwaarden van Masterchef '24? Lees hier de actievoorwaarden van Masterchef '24.

Actievoorwaarden Aviko MasterChef Mallorca 2024 

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘MasterChef Mallorca 2024’ actie voor het merk Aviko van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aviko B.V. (verder te noemen: “de aanbieder”). 

Privacy 

Alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, worden in overeenstemming met de met de General Data Protection Regulation (GDPR) gebruikt. Er worden alleen persoonlijke gegevens gevraagd ten behoeve van de afhandeling van deze actie. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze actie en niet langer bewaard dan nodig is, tenzij je aan hebt aangegeven in de toekomst vaker recepten, tips, acties en kortingscoupons van Aviko te willen ontvangen. Elke e-mailing bevat een link waarmee je te allen tijde automatisch kunt uitschrijven. Wil je tussentijds uitgeschreven worden uit de database neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze actiesite of via aviko.nl 

Cookies 

Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te krijgen en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van Google/Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy  Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends on Demand. 

Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie, de website of de Facebook- of Instagrampagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Actievoorwaarden: Aviko MasterChef 2024 

1. Deelnemen kan van 18 september t/m 15 december 2023 via deze actiepagina en alleen als je als professioneel chef in de horeca werkzaam bent. 

2. Je kunt alleen kans maken als je jouw persoonlijke gegevens achterlaat, anders zijn we niet in staat je te berichten. 

3. Deze actie is alleen geldig voor iedereen woonachtig in Nederland. 

4. Uit alle inzendingen worden 10 chefs geselecteerd door een deskundige jury op basis van motivatie en creativiteit. 

5.  De winnaar krijgt in januari 2024 bericht van ons. De winnaar wordt bekend gemaakt op de Horeca op 10 januari  2024 in de stand van Rational. 

6. De winnaar wint deelname aan de Aviko MasterChef 2024 in Mallorca. De reis wordt geheel verzorgd door de aanbieder, inclusief vlucht, vervoer op Mallorca, catering en twee hotelovernachtingen. De reis heeft een waarde van €850,-.

7. De realisatie van de prijs is uitsluitend mogelijk met medewerking van de winnaar. De winnaar kunnen uitsluitend indien hij/zij meewerken aan de realisatie van de prijs (na bekendmaking) aanspraak maken op uitreiking hiervan. De winnaars zullen derhalve hieraan al hun medewerking verlenen. Indien zij hieraan geen medewerking verleent, vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Of winnaars voldoende medewerking verlenen is ter beoordeling van aanbieder. 

8. Met het accepteren van de prijs, geeft de winnaar automatisch toestemming tot gebruik van zijn/haar naam, naam van het bedrijf waar hij/zij werkzaam is in relatie tot Aviko en het MasterChef event en toestemming voor gebruik van de door Aviko gemaakte beelden tijdens het MasterChef event voor communicatie waar de winnaar ook op terug te zien zal zijn. 

9. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname. 

10. Over de uitslag en/of het juryrapport kan niet worden gecorrespondeerd. 

11. Een deelnemer kan binnen 10 dagen na bekend worden van de winnaar, reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs, bij gebreke waarvan de reclame niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen. 

12. Deelnemers die hebben gereclameerd ontvangen uiterlijk binnen 2 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie. 

13. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via de contactpagina van deze site. 

14. De aanbieder draagt zorg voor de eventuele, ten behoeve van de uit te keren prijs, te betalen kansspelbelasting. 

15. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen. 

16. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijs. 

17. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt. 

18. De aanbieder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs, anders dan normaal doen geldend voor deze prijs. 

19. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

20. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). 

Landing page Mallorca header Aviko

Mee naar Aviko MasterChef Mallorca 2024?

Meld je aan en maak kans op prachtige prijzen

Meld je nu aan