Is het friet of patat - Aviko

Is het Friet of Patat?

Het lijkt soms wel een eeuwige discussie, is het nu patat of friet? Aviko kiest geen partij, maar duikt in de geschiedenis van dit recept om duidelijkheid te verschaffen.