Privacy

Aviko vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Aviko heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die  Aviko verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is.

Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens  Aviko verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens  Aviko en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Aviko-websites, of tijdens andere contactmomenten met  Aviko. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de Aviko-websites kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich abonneert op onze mailing, wanneer u een proefpakket aanvraagt, u deelneemt aan een actie of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, postcode, straatnaam en huisnummer, plaats, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever, grossier of contactgegevens van uw werkgever), interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina's geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.

Met Google Analytics analyseren wij onze website en meten we hoe je ons platform gebruikt. Hierdoor zijn wij in staat snel verbeteringen door te voeren op onze website om je nog beter van dienst te zijn. De gegevens in Google Analytics zijn geanonimiseerd en versleuteld. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google deelt geen anonieme informatie met derden alleen als Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarnaast maken wij gebruik van cross domain tracking binnen Google Analytics. Dit betekent dat wanneer u de website van Aviko Foodservice bezoekt en u doorklikt naar de website van Vier Het Seizoen, dat u hetzelfde client-ID hebt.  Dit vindt alleen plaats wanneer u de cookiemelding geaccepteerd heeft. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de 'Opt-out Browser Add-on' installeren. Lees hier het privacy statement van Google Analytics.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeven van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Aviko
  • Het bouwen van profielen om campagnes en content te ontwikkelen gericht op interesses en wensen op alle Aviko Websites en apps
  • Het meten van de effectiviteit van reclamecampagnes op alle Aviko websites en Apps
  • Het verbeteren van onze diensten en van de bezoekerservaring
  • Voor marketonderzoek en trends te identificeren
  • Ten behoeve van de verkoop van onze producten en voor de uitvoering van onze diensten, waar mede begrepen de financiële verwerking daarvan
  • Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Aviko verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Aviko aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Aviko. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Aviko verwerken ten behoeve van door Aviko vastgestelde doelen. Aviko verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Aviko uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Aviko-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Aviko-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven. 

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Aviko neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Aviko bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Aviko persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Aviko uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Aviko aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviko of indien u uw persoonsgegevens die Aviko heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Aviko via het contactformulier op de website. Aviko zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren. 

Indien u bent aangemeld voor onze mailing maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Aviko kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van Aviko. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

 We willen u erop wijzen dat wij mogelijk toch bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

7. Gebruik van cookies

Aviko maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In onze Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Aviko.

8. Links naar andere websites

Onze website bevat zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Aviko websites. De websites van groepsmaatschappijen kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten. Daarnaast kunnen externe niet-Aviko websites andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Aviko is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites.

9. Wijzigingen en contact

Mocht Aviko veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Aviko uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via:

Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (The Netherlands)
Email: GDPR@aviko.com